Instytut powołano w r. 1956 do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania i budowy maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych.

Oprócz badań podstawowych, Instytut oferuje usługi dotyczące praktycznych problemów inżynierskich w zakresie: turbin, pomp i sprzęgieł hydrokinetycznych, wentylatorów, śrub okrętowych, kolektorów słonecznych, projektowanie, obliczenia i ekspertyzy techniczne, konstrukcję unikatowego wyposażenia i aparatury.

KEZO - Konwersja Energii i Źródła Odnawialne

W dniu 17 maja 2016 r. w Centrum Badawczym Konwersja Energii i Źródła Odnawialne  odbyło się Posiedzenie Krajowej Rady Programowej „Samorządowa Polska”. Celem spotkania było zachęcenie gmin, powiatów i jednostek naukowych do wspólnego wspierania innowacji i komercjalizacji nowych technologii.

więcej »

Współpraca

Instytut Maszyn Przepływowych podpisał umowę o współpracy z Fundacją Startup Polish Energy oraz Startup Polish Energy Spółka z o. o. Partnerzy zgodnie przyznają, że komercjalizacja projektów badawczo rozwojowych jest szansą na rozwój polskich placówek naukowych, a także na rozwój gospodarczy Polski. Wspólny projekt ma na celu podjęcie współpracy  środowiska naukowego oraz przedstawicieli biznesu, jak również pozytywnie wpłynąć na rozwój polskiej myśli technicznej i technologicznej.

20 kwietnia odbyła się konferencja „Nauka dla biznesu w odniesieniu do oferty badawczej Centrum Badawczego PAN Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Jabłonnie”,  współorganizowana z Powiatem Legionowskim.

więcej »

W dniach 19 i 20 października tego roku Instytut Maszyn Przepływowych PAN wspólnie z Towarzystwem Elektrowni Wodnych (TEW), Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW), spółką REECO Poland oraz Działem Handlowym Ambasady Norweskiej organizują już po raz szósty konferencję hydroenergetyczną towarzyszącą targom RENEXPO Poland w Warszawie.

więcej »

W dniu 24 marca 2016 r. w CB PAN KEZO w Jabłonnie Dyrektor prof. dr hab. inż. Jan Kiciński podpisał Porozumienie w sprawie przystąpienia Instytutu Maszyn Przepływowych PAN do Programu „Samorządowa Polska”. Strony podkreślają, że konkurencyjność polskich przedsiębiorstw zależy głównie od inwestycji w innowacje, które są motorem zmian, zwiększającym potencjał innowacyjny gospodarki narodowej i nauki.

więcej »

Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w Dwunastym Międzynarodowym Sympozjum SYMKOM 2016 IMP2,  które odbędzie się w dniach 18-19 października 2016r. w Gdańsku w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto (Hotel Heweliusz). Już po raz drugi, sympozjum organizowane jest przez dwa znaczące ośrodki naukowe: Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku oraz Instytut Maszyn Przepływowych na Politechnice Łódzkiej.

Wszelkie informacje dotyczące sympozjum znajdziecie Państwo na stronie http://www.symkom2016.imp.gda.pl/

Program Strategiczny - Zrealizowane Instalacje

Energy Globe National Award 2015

Z przyjemnością informujemy, że IMP PAN otrzymał, najbardziej prestiżową nagrodę przyznawaną w dziedzinie ochrony środowiska – Energy Globe National Award 2015 – za projekt Kogeneracja rozproszona oparta na odnawialnych źródłach energii. Gala, podczas której Prof. Jan Kiciński w towarzystwie dr. inż. Grzegorza Żywicy odebrał nagrodę w kategorii Ogień...

więcej »

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska (C), prezes PAN Jerzy Duszyński (P) i dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN profesor Jan Kiciński (L), podczas otwarcia Centrum Badawczego

Dzień 17 września 2015 roku był bardzo ważnym wydarzeniem dla Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk. Formalnie otwarte zostało Centrum Badawcze PAN KEZO - Konwersja Energii i Źródła Odnawialne, zlokalizowane w Jabłonnie w Powiecie Legionowskim.

więcej »

FILM Z OTWARCIA CENTRUM BADAWCZEGO PAN KEZO

Na uroczystej gali podczas III Kongresu Przedsiębiorczości w Łodzi (5-6.11.2015) IMP PAN otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności 2015 za innowacyjne technologie opracowane w ramach prowadzonych projektów, a w szczególności za potencjał innowacyjny jaki posiada Centrum Badawcze w Jabłonnie. Nagrodę odebrał Dyrektor Instytutu, prof. Jan Kiciński, który udzielił też okolicznościowego wywiadu dla Gazety Wyborczej.

więcej »

Projekty realizowane w IMP PAN

DO GÓRY